DIECEZJA SIEDLECKA

Start Chrzest
Sakrament Chrztu Świętego PDF Drukuj Email

 

Sakrament Chrztu Świętego


chrzest2023

  • Chrzty udzielane są w wyznaczone niedziele na Mszy św. o godzinie 1230
  • Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w kancelarii parafialnej
  • Rodzice i chrzestni zgodnie z zarządzeniem ks. Bp Zbigniewa Kiernikowskiego uczesniczą w czterech katechezach przygotowujących do chrztu dziecka
  • Rodzice dziecka są zobowiązani przed chrztem zgłosić się do księdza z zaświedczaniami o przebytych katechezach oraz aktem urodzenia dziecka
  • Na podstawie aktu urodzenia dziecka w wyznaczonym terminie w kancelarii u organisty są sporządzane akta chrztu
  • Rodzice chrzestni jeśli mieszkają w innej parafii niż ta, w której ma być ochrzczone dziecko dostarczają zaświadczenie, iż mogą być rodzicami chrzestnymi, bo są w pełni praktykującymi katolikami. O takie zaświadczenie najczęściej prosimy w swojej parafii (wydawane jest na podstawie zaświadczenia odbytych czterech katechez, albo w tym miejscu gdzie naprawdę praktykujemy swoją wiarę np. jednosce wojskowej, parafii czasowego pobytu (również za granicą), w duszpasterstwie akademickim itp.

 

Kandydatem na chrzesnego może być osoba:

 

- mająca ukończone 16 lat i przyjęła sakrament Bierzmowania

- należąca do Kościoła Katolickiego i uznająca prawdy głoszone przez Kościół

- przyjmująca sakramenty święte i uczestnicząca w Eucharystii

- przygotowana poprzez cykl czterech katechez

- małżonkowie żyjący w związku sakramentalnym

- rodzice wychowujący swoje dzieci po katolicku

- członkowie rodzin spotykających się z księdzem w czasie wizyty duszpasterskiej

- młodzieź uczęszczająca na katechizację


Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub nie mające nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko "od święta").

 

Przez Chrzest Święty człowiek jest włączony do Kościoła, staje się członkiem Ludu Bożego. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania religijnego. Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet - w wyjątkowych sytuacjach - przejąć wychowanie religijne. Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary, nadziei i miłości. Chrztu Świętego należy udzielać w takim miejscu i czasie, aby większa ilość ludzi mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu. Powinni być obecni rodzice dziecka, chrzestni, jak również cała rodzina, a także krewni, przyjaciele, sąsiedzi i inni parafianie. Jasno wyrażają to Obrzędy Chrztu Dzieci. Najbardziej stosownym dniem do udzielania Chrztu Świętego jest niedziela, gdyż ukazuje ona związek sakramentu Chrztu Św. z misterium paschalnym Chrystusa.

 

Jak przygotować się do Chrztu Św.?

Rodzice jak i chrzestni dziecka powinni być starannie przygotowani do świadomego udziału w tym sakramencie, dlatego mają obowiązek wziąć udział w nauce dla rodziców i rodziców chrzestnych.

Należy uczestniczyć w czterech katechezach dla rodziców i chrzestnych. Natomiast okazja do spowiedzi św. jest codziennie na 10 minut przed każdą Mszą świętą oraz w razie potrzeby w czasie Eucharystii.


O co należy zadbać?

Wcześniej należy zakupić świecę, która odpalona od świecy paschalnej stanowi w czasie Chrztu św. znak przyjęcia wiary. Rodzice przynoszą również do kościoła białą szatę - znak łaski uświęcającej, którą matka chrzestna nakłada na dziecko.


Po udzieleniu sakramentu Chrztu Św. dziecko zostaje wpisane do księgi parafialnej. Od tej chwili będą tam wpisywane wszystkie ważniejsze adnotacje np. o zawarciu ślubu. Należy zatem pamiętać, w którym kościele dziecko zostało ochrzczone. Jeżeli o chrzest dla dziecka proszą rodzice, którzy żyją w niesakramentalnym związku, konkubinacie czy tzw. wolnym związku należy najpierw porozmawiać z proboszczem.

 
Copyright © 2024 Parafia Piszczac. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla themes created by Lonex.

STATYSTYKA

Odsłon : 2442376

GOŚCIE

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

WIADOMOŚCI Z REGIONU