DIECEZJA SIEDLECKA

Start Grupa liturgiczna
Grupa liturgiczna PDF Drukuj Email

Grupa Liturgiczna


 

POSŁUGA LITURGICZNA DOROSŁYCH OSÓB ŚWIECKICH


"Odnowa liturgiczna jest owocem najbardziej widzialnym całego soborowego dzieła". Widoczna jest ona m.in. w czynnym uczestnictwie wiernych w liturgii, a co za tym idzie - w pełnieniu posług liturgicznych. Po Soborze Watykańskim II, w krótkim czasie z "klerurgii" liturgia stała się dziełem całego zgromadzenia. Stwierdzenie Soboru, że "czynności liturgiczne nie są czynnościami prywatnymi, lecz kultem Kościoła" (KL 26), znalazło bardzo szybko swą realizację w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego.


Posoborowe dokumenty ogólnokościelne, pisząc o pozytywnych efektach reformy soborowej, wymieniają czynne uczestnictwo w liturgii i pełnienie funkcji liturgicznych przez świeckich. II Polski Synod Plenarny zauważa m.in. takie pozytywne efekty odnowy: głębsze zrozumienia liturgii przez wiele osób świeckich, odnowienie grup ministranckich, powstanie parafialnych zespołów liturgicznych oraz to, że "świeccy coraz częściej podejmują odpowiednie funkcje liturgiczne".


Synod Plenarny zwraca uwagę na braki: "Zbyt mała jest liczba dorosłych osób świeckich, zwłaszcza mężczyzn, zaangażowanych w spełnianie posług liturgicznych. Często, nawet podczas wielkich zgromadzeń, celebrans czyta lekcje, recytuje psalm responsoryjny, wypowiada wezwania modlitwy powszechnej" i zaleca przygotowanie osób świeckich, "które mogłyby pełnić właściwe im funkcje liturgiczne".


1. Do pomocy ministrantom i lektorom - do posług w liturgii powołuje się grupę liturgiczną.

2. Do obowiązków jej członków należy:

- wykonywanie czytań, modlitwy wiernych i psalmów responsoryjnych,

- służba porządkowa,

- dbanie o właściwy i godny przebieg liturgii,

3. Członkiem grupy liturgicznej może zostać każda osoba, która ma szczerą chęć czynnego włączenia się w liturgię oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Do obowiązków członka grupy liturgicznej należy: czynne włączanie się w liturgię, pogłębianie swojej formacji liturgicznej oraz stałe doskonalenie swoich umiejętności.

5. Członkowie grupy odbywają spotkania formacyjne.

 
Copyright © 2024 Parafia Piszczac. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla themes created by Lonex.

STATYSTYKA

Odsłon : 2412486

GOŚCIE

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

WIADOMOŚCI Z REGIONU